Treniraj trenera

Edukacija učitelja i nastavnika, psihologa, pedagoga, logopeda i defektologa u osnovnim školama kao i vaspitača u vrtićima o efikasnim načinima prepoznavanja i suzbijanja rodnih stereotipa.

Pokreni aplikaciju
Treniraj trenera
Illustration yellow-flipped

Vodič kroz platformu – kako koristiti platformu

Interaktivna platforma vodi vas kroz realne situacije i podstiče na razmišljanje o rodnim stereotipima u svakodnevnom radu. Kroz logične korake objašnjava se pozadina svake situacije i nude vam se preporuke kako postupiti, šta reći, kako reagovati.

Illustration yellow

O programu

Jednakost IN – Stereotipi OUT je obrazovni program razvijen za nastavnike i stručne službe u osnovnim školama, kao i vaspitače u vrtićima s ciljem lakšeg prepoznavanja pristrasnosti i rodnih stereotipa. Program je prilagođen za online sprovođenje. Sastoji se od interaktivnih digitalnih karata koje opisuju uobičajene situacije kojima se podržavaju rodni stereotipi, podstiču diskusiju i opisuju razloge koji dovode do uobičajenih reakcija. Dodatno, kroz kratke filmove se prikazuju situacije u školskom okruženju kako bi se razvio što verodostojniji doživljaj situacije. Karte i video služe kao podloga za diskusiju u potrazi za odgovarajućim rešenjem u sličnim situacijama.

Više
Image
Illustration blue

Priprema za radionicu

Kako biste se uspešno pripremili za sprovođenje radionice potrebno je da se usmerite na ulogu koju ćete odigrati kao trener. Vaša uloga je vođenje kroz radionicu i podsticanje diskusije među učesnicima. Grupu ćete voditi kroz edukativne materijale i različite aktivnosti. Postavljaćete pitanja kako biste podstakli raspravu i uzajamno učenje te ćete se potruditi da svi učesnici imaju priliku da aktivno učestvuju i iznesu svoje mišljenje. Za pomoć u pripremi pratite Vodič za trenere koji detaljno objašnjava tok radionice. Svaki od jednakost IN – stereotipi OUT treninga sastoji se od 5 koraka kroz koje ćete voditi učesnike. Za uvodni deo svake radionice možete koristiti prezentaciju jednakost IN – stereotipi OUT.

Više
Image