Dobra priprema je pola posla

Interaktivna platforma vodi vas kroz realne situacije i potiče na razmišljanje o rodnim stereotipima u obrazovanju. Kroz logične korake objašnjava se pozadina svake situacije te se nude preporuke kako postupiti, što reći, kako reagirati.

Preuzmi PDF
Dobra priprema je pola posla

Svaki od jednakost IN – stereotipi OUT treninga sastoji se od 5 koraka kroz koje ćete voditi sudionike. Svakom od dijelova možete pristupiti preko platforme gdje ćete naći edukacijske materijale za situaciju ili ciljnu skupinu s kojom radite. S platforme preuzmite Vodič za trenere koji detaljno objašnjava tijek radionice.

 1. KREIRAJTE POZITIVNU ATMOSFERU
  Pozdravite sudionike i zahvalite na dolasku na trening. Kratko se upoznajte sa sudionicima te dogovorite pravila rada i ponašanja tijekom radionice.
 2. UVOD U RODNE STEREOTIPE I VRSTE PRISTRANOSTI
  Sudionicima ukratko objasnite rodne stereotipe i pokažite video u kojem su objašnjeni procesi koji vode do rodnih stereotipa. Pokažite im interaktivne setove karata po situacijama i ciljnim skupinama te objasnite kako se koriste.
 3. RAD U GRUPAMA
  Podijelite sudionike u male grupe u kojima će pročitati situaciju s karte te potom ukratko raspraviti o njoj, koje pristranosti prepoznaju, zašto se to događa i što učiniti u takvim situacijama. Nakon toga im prikažite mogući pristup rješenju situacije uz popratno objašnjenje procesa ili pristranosti u pozadini stereotipnog ponašanja.
 4. STRATEGIJE ZA SMANJENJE STEREOTIPA
  Nakon rada u malim grupama svi sudionici se vraćaju u veliku grupu kako bi podijelili zaključke do kojih su došli u malim grupama i kako bi zajednički prošli kroz efikasne načine smanjenja rodnih stereotipa. Nakon toga prođite s njima kroz strategije za smanjenje stereotipa.
 5. OBVEZIVANJE NA AKTIVNOST
  Sudionici se na kraju programa obvezuju na dvije aktivnosti koje će provesti s ciljem smanjenja rodnih stereotipa, odnosno otklanjanja pristranosti u svom radnom okruženju. Jedna aktivnost je provedba najmanje jedne radionice sa svojim kolegama u školi, dok je druga aktivnost je po vlastitom izboru.