Ocijenite osobni stupanj motivacije za područje rodne ravnopravnosti u obrazovanju?

    Koliko Vam je edukacija bila informativna i korisna?

    Kako biste ocijenili edukaciju?